top of page
MANIFEST
Team Mod på Livet er håb  

Med egne erfaringer skyder vi genvej til et fælles og fortroligt rum. Vi er forandringsskabende og giver plads til, at refleksioner over det vigtige i den enkeltes liv, kan formes, deles og idéer kan afprøves. Håb er for os noget, der kan tilføre det meningsløse noget meningsfuldt. Vi arbejder for at skabe rum og mod til at mennesker kan sammenkoble de håb og drømme, de har, med det liv, de lever, og tage ansvar for det. 

 
Team Mod på Livet er nysgerrighed  

Vores vigtigste opgave er at være lydhøre og åbne overfor de mennesker, vi møder. Vi kommer ikke med nogen dagsorden på nogens vegne, men stiller os åbne overfor de muligheder, der opstår i et ligeværdigt møde. Gennem tillidsfuld og gensidig nysgerrighed udforsker vi sammen, hvad der rører sig både for den enkelte og for det fællesskab, vi aktivt indgår i.  

 

Team Mod på Livet er inspiration til bevægelse  

I vores møde med andre mennesker stiller vi os til rådighed med det formål at være et spejl, en inspiration. For os er motivation noget personligt, som ikke kan påtvinges udefra. Vi sår frø ved at være sammen med mennesker og lade dem være dem, de er. Sammen finder vi muligheder i de små sprækker, vi får øje på. Vi spørger aldrig hvorfor, vi spørger i stedet hvordan.  

 

Team Mod på Livet er original  

Vi hjælper mennesker med at skabe mening i nogle af de tomrum, der kan være i både tilværelsens og de formelle systemers overgange. Vi er ikke et supplement til eksisterende socialfaglige metoder. Vi er en ekstra dimension, fordi vi med egne erfaringer har en naturlig autenticitet, der gør at vi kan være noget fundamentalt andet. 

 
Team Mod på Livet er hverdagsaktivisme 

Vi tilbyder et håndholdt, menneskeligt, mangfoldigt og kreativt indslag i et kommunalt hjælpesystem. Vi er de nænsomme provokatører, som med nysgerrighed og et åbent mind-set på nye samarbejds- og omgangsformer udfordrer vanetænkning og udøver systemkritik gennem eksemplets magt.  

 

Team Mod på Livet er en menneskealliance  

Vi er en menneskealliance, der aktivt udfordrer strukturel staccato ved at se, hylde, anvende og udnytte det mangfoldige fællesskabs potentiale. Vi inviterer til nye, rummelige og meningsbårne fællesskaber, der kan give mennesker plads til at være andet og mere end systemers borgere, brugere og beboere; betegnelser, som reducerer mennesker til en form, der er kompatibel med systemlogikker.  

 

Team Mod på Livet er et eksperimentarium  

Vi er en hybridorganisation og kendetegnet ved organisk progression, transparens og brugerstyring. Metodisk er vi en prototype, som giver deltagere på alle niveauer mulighed for ejerskab og co-creation. Initiativerne udvikles altid lokalt, så de på indholdssiden giver mening for de mennesker, der har brug for det. 

bottom of page