top of page
HISTORIE

I 2015 viste en brugerundersøgelse, at flertallet af mennesker med tilknytning til Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest, langt hen ad vejen var tilfredse med deres ydelser. Men mange følte sig ensomme. 

I kølvandet på det udfald fik en udviklingskonsulent med brugererfaring en idé; kunne man udfordre det lidt? Kunne man etablere et rum, hvor svaret på ensomheden var fællesskab? Hvordan kunne det gøres på en måde, så det gav mening for de mennesker, som bor på botilbud? Og hvordan kunne det organiseres, så det også blev meningsfuldt for dem, der skulle udføre opgaven? Kunne man møde mennesker i 'systemet' på en ny og ikke-systemisk måde, og ad den vej udøve systemkritik via eksemplets magt?

Det foreløbige resultat udsprang af fire menneskers tilfældige møde. En holdleder og tre frivillige. Mennesker, som gerne ville gøre en forskel, og som havde erfaring som 'borgere' i et system.

Cirkel2.png
Cirkel2.png
Cirkel2.png
bottom of page